{{getLangText('pollHeaderText')}}
X
 • Polski
 • English
 • Suomi
 • Latviešu valoda
 • Svenska
 • Русский
 • Lietuviškai
 • Kunnostusojitus

  Monissa Itämeren maissa ojituksella on ylläpidetty ja parannettu puuston kasvua soistuneilla kangasmailla ja turvemailla. Puuston kasvun ylläpitämiseksi ojia joudutaan kunnostamaan.


  WAMBAF –projektissa kehitettiin mobiilisovellus kunnostusojituksen suunnitteluun.

  Sovellus edellyttää tiettyjä lähtötietoja ja alkuasetuksia. Käyttäjän tulee ladata laitteeseensa tiedot kohdealueen topografiasta (esim. LIDAR –dataa). Niiden avulla sovellus tuottaa tiedot alueen ojitustilanteesta ja lähettää ne suoraan mobiililaitteelle.

  Sovellus, joka toimii sekä Android että iOs –ympäristössä , tunnistaa ja sijoittaa ojat karttapohjalle ja antaa käyttäjälle mahdollisuuden muokata tulosta suoraan mobiililaitteella. Sovellus on suunniteltu käyttäjille, jotka eivät käytä paikkatietosovelluksia päivittäisessä työssään.

  Lisätietoja: www.skogsstyrelsen.se/wambaf

  Suot Itämeren alueella

  Useimmat eurooppalaiset suoalueet (Histosols) sijaitsevat seuraavissa Itämeren alueen maissa (BSR):

  • Viro
  • Suomi
  • Latvia
  • Liettua
  • Puola
  • Ruotsi

  Suurin osa Euroopan soista sijaitsee Itämeren alueen maissa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Ruotsissa, Suomessa ja Virossa. Näiden maiden suopinta-ala on yhteensä n. 19,5 miljoonaa hehtaaria. Maat ovat ojittaneet soita 10 miljoona hehtaaria parantaakseen metsien kasvua.

  Aikaisemmit työt

  WAMBAF –projektissa on tuotettu myös muuta kunnostusojituksen suunnittelussa ja toteutuksessa hyödyllistä tietoa:

  • Tutkimuksiin perustuva katsaus kunnostuojituksen vaikutuksesta kiintoaineen, ravinteiden ja elohopean huuhtoutumiseen.
  • Tutkimuksiin perustuva katsaus kunnostusojituksen vesiensuojelutoimenpiteiden tehosta. kiintoaineen, ravinteiden ja elohopean pidättäjänä.
  • Kirjallisuuteen ja haastatteluihin perustuva katsaus kunnostusojituksen suunnittelussa käytössä olevista mentelmistä ja työkaluista.
  • Kooste Itämeren maissa kunnostusojitusta säätelevästä lainsäädännöstä, metsäsertifiointistandardeista ja suosituksista.
  • Hyvät käytännöt kunnostusojituksen vesiensuojelun suunnitteluun.

  Tulosten yhteenvedot on julkaistu raporteissa jotka löytyvät seuraavasta osoitteesta:

  https://www.skogsstyrelsen.se/en/wambaf/drainage/

  Tutkimusaineisto koostuu sekä teoreettisesta tutkimuksesta että virolaisilta, suomalaisilta, latvialaisilta, liettualaisilta, puolalaisilta ja ruotsalaisilta asiantuntijoista saaduista tiedoista.

  4 tammikuun 2018