{{getLangText('pollHeaderText')}}
X
 • Polski
 • English
 • Suomi
 • Latviešu valoda
 • Svenska
 • Русский
 • Lietuviškai
 • WAMBAF - Water management in Baltic Forests


  WAMBAF –projektin tavoitteena on vähentää ravinteiden ja elohopean huuhtoutumista metsistä pintavesiin ja Itämereen.

  Projektia on toteutettu viiden Itämeren maan yhteistyönä maaliskuusta 2016 helmikuuhun 2019.

  Projektissa on kehitetty erilaisia metsätalouden vesiensuojelun suunnittelutyökaluja.

  Projektin kohteena on ollut vesiensuojelu kunnostusojituksissa ja suojavyöhykkeiden sekä majavien tekemien patojen käsittely vesiensuojelun näkökulmasta.

  Sisällön osalta hankkeen laajuus kattaa seuraavat aiheet:
  • vedenpoistolaitteiden käyttö ja ylläpito,
  • majavan patojen vaikutus vesien laatuun,
  • metsänhoito pintavesien läheisyydessä,
  • metsätekniikan vesihuoltoa tukevat nykyaikaiset välineet.

  Yhteistyökumppanit:

  Yhteistyökumppaneita projektissa on yhdeksän:

  • Swedish Forest Agency, Ruotsi (koordinaattori)
  • Luonnonvarakeskus (Luke), Suomi
  • Metsähallitus, Suomi
  • Latvian State Forest Research Institute (Silava), Latvia
  • Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry (LRCAR), Liettu
  • Ministry of Environment of the Republic of Lithuania, Liettua
  • Forest Research Institute (IBL), Puola
  • Skogforsk, Ruotsi
  • Swedish University of Agricultural Sciences, Ruotsi