{{getLangText('pollHeaderText')}}
X
 • Polski
 • English
 • Suomi
 • Latviešu valoda
 • Svenska
 • Русский
 • Lietuviškai
 • Miškų melioracija

  Baltijos Jūros regione daugelis šalių pasikliauna drenažu, kad palaikytų ir pagerintų miškų plėtrą durpynuose ir mineraliniuose dirvožemiuose. WAMBAF šiuo metu kuria mobilią programą, kad palengvinti šiose šalyse melioracijos darbus.


  Vienas iš pagrindinių produktų, kuris turi būti įgyvendintas pagal WAMBAF projektą, tai mobili programa, sukurta siekiant paremti griovių inventorizaciją ir griovių miškuose valdymą.

  Visų partnerių sukurta sistemos koncepcija numato serverio programinę įrangą ir mobilių programų vystymą. Vartotojas, įkėlęs failus su topografine informacija pagal LiDAR ar kitų matavimų duomenis, perims paruoštus hidrologinės analizės rezultatus, kurie bus siunčiami tiesiogiai į mobilią programą.

  Programa skirta tiek Android sistemai, tiek ir įrenginiams su sistema iOS, padės rasti griovius teritorijoje, o taip pat redaguoti juos tiesiogiai įrenginyje. Programa ir sistema iš esmės skirtos miškų savininkas, kurie savo kasdieniniame darbe nenaudoja programinės įrangos GIS. Turės daugiakalbę ir galimai paprastą sąsają. Darbus planuojama baigti iki kitų metų pabaigos.

  Durpynai Baltijos Jūros regione

  Dauguma Europos durpynų (Histosols) yra šiose Baltijos Jūros regiono (BSR) šalyse:

  • Estija
  • Suomija
  • Latvija
  • Lietuva
  • Lenkija
  • Švedija

  Šiose šalyse bendras durpynų paviršius sudaro apie 19,5 Mha. Šios šalys pasikliauna melioracija, kad palaikytų ir pagerintų miškų augimą durpynuose ir apgyvendintose mineralinėse dirvose; tokiu būdu apie 10 Mha durpynų buvo nusausinti miškininkystei.

  Ankstesni darbai

  2016 m. išnagrinėjome šiuos klausimus, susijusius su miškų melioracija šiose teritorijose:

  • Esamos žinios apie miškų nusausinimą ir vandens sulaikymą įtakoja maistines medžiagas, suspensijas ir gyvsidabrio išleidimą.
  • Dabar esamų vandens apsaugos priemonių efektyvumas.
  • Dabar esančios priemonės ir metodai, naudojami miškų melioracijos vandenų apsaugos priemonių planavimui.
  • Dabar esantys teisės aktai, sertifikavimo normos ir nurodymai dėl miškų ūkio ir vandens sulaikymo įvairiose Baltijos Jūros regiono šalyse.

  Mūsų rezultatus apibendrinome trumpoje ataskaitoje apie miško melioraciją. Ją rasite žemiau.

  Tyrimo medžiaga sudaro literatūriniai tyrimai ir informacijos, gautos iš ekspertų iš Estijos, Suomijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos ir Švedijos.

  4 sausio 2018