{{getLangText('pollHeaderText')}}
X
 • Polski
 • English
 • Suomi
 • Latviešu valoda
 • Svenska
 • Русский
 • Lietuviškai
 • WAMBAF - Water Management in Baltic Forests


  WAMBAF reiškia vandens ūkį Baltijos šalių miškuose ir jo tikslas apriboti maistinių medžiagų ir gyvsidabrio eksportą iš miškų į upelius, ežerus ir Baltijos Jūrą.

  WAMBAF projektas prasidėjo 2016 m. kovo mėn. ir truks trejus metus.

  Projektas tai svarbus bendradarbiavimas šalims, esančioms prie Baltijos Jūros, per artimiausius trejus metus.

  Projekto tikslas tai vandens miškuose valdymo metodų ir priemonių nustatymas, įtakojančių vandenų, įplaukiančių į Baltijos jūrą, kokybės pagerinimą.

  Esminiu atžvilgiu projekto apimtis apima klausimus, susijusius su:
  • vandens nuleidimo įrenginių funkcionavimu ir priežiūra,
  • bebrų užtvankų įtakojimu vandenų kokybei,
  • miškų ūkiu šalia viršutinių vandenų,
  • šiuolaikiškais įrankiais, padedančiais valdyti vandenis miškuose.

  Dalyvaujantys partneriais

  Yra devyni partneriai:

  • Swedish Forest Agency (lead partner)
  • Institute Natural Resources Finland, Luke
  • Metsähallitus, Finland
  • Latvian State Forest Research Institute Silava
  • Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry, LRCAF
  • Ministry of Environment of the Republic of Lithuania
  • Forest Research Institute IBL, Poland
  • Forestry Research Institute of Sweden
  • Swedish University of Agricultural Sciences