{{getLangText('pollHeaderText')}}
X
 • Polski
 • English
 • Suomi
 • Latviešu valoda
 • Svenska
 • Русский
 • Lietuviškai
 • WAMBAF - Water Management in Baltic Forests


  WAMBAF nozīmē ūdens apsaimniekošanu Baltijas mežos, un tā mērķis ir samazināt barības vielu un dzīvsudraba iznesi no meža uz strautiem, ezeriem un Baltijas jūru.

  WAMBAF projekts sākās 2016. gada martā un ilgs trīs gadus.

  Projekts rada būtisku sadarbību ar Baltijas jūras valstīm nākamajos trīs gados.

  Projekta mērķis ir definēt meža ūdeņu apsaimniekošanas metodes un instrumentus, kas ietekmē Baltijas jūrā ienākošo ūdeņu kvalitātes uzlabošanu.

  Attiecībā uz saturu projekta darbības joma aptver jautājumus, kas saistīti ar:
  • meliorācijas ierīču ekspluatācija un uzturēšana,
  • bebru dambju ietekme uz ūdeņu kvalitāti,
  • meža apsaimniekošana virszemes ūdeņu tuvumā,
  • mūsdienīgi ūdens apsaimniekošanas līdzekļi mežos.

  Iesaistītie partneri

  Ir deviņi partneri:

  • Swedish Forest Agency (lead partner)
  • Institute Natural Resources Finland, Luke
  • Metsähallitus, Finland
  • Latvian State Forest Research Institute Silava
  • Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry, LRCAF
  • Ministry of Environment of the Republic of Lithuania
  • Forest Research Institute IBL, Poland
  • Forestry Research Institute of Sweden
  • Swedish University of Agricultural Sciences