{{getLangText('pollHeaderText')}}
X
 • Polski
 • English
 • Suomi
 • Latviešu valoda
 • Svenska
 • Русский
 • Lietuviškai
 • Skogsavrinning

  I många länder i Östersjöregionen kan dikning förbättra virkesproduktionen i skog på många torvmarker och fuktiga/blöta mineraljordar. För att upprätthålla produktionen behöver dikena oftast underhållas. Inom projektet WAMBAF utvecklas en mobil-applikation för lättare kunna planera underhållet av diken i skogsmark.

  Applikationens system, som har utvecklats gemensamt av parterna inom projektet, kräver viss mjukvara och anpassning. Användaren laddar ner filer med data om topografin (LiDAR-data eller liknande), och de hydrologiska resultaten överförs sedan direkt till mobil-appen.

  Appen, som finns både för Android och iOs, kan identifiera och kartlägga diken och ger användaren möjlighet att redigera resultatet direkt i mobilen. Appen och systemet är främst avsett för skogsägare som inte använder GIS-programvara i sitt dagliga arbete.

  För mer information om se www.skogsstyrelsen.se/wambaf

  4 januari 2018