{{getLangText('pollHeaderText')}}
X
 • Polski
 • English
 • Suomi
 • Latviešu valoda
 • Svenska
 • Русский
 • Lietuviškai
 • WAMBAF-appen

  Ett av de verktyg som utvecklats inom projektet WAMBAF är en mobil-app för identifiering, kartläggning och underhåll av skogsdiken.

  Applikationens system, som har utvecklats gemensamt av parterna inom projektet, kräver viss mjukvara och anpassning. Användaren laddar ner filer med data om topografin (LiDAR-data eller liknande), och de hydrologiska resultaten överförs sedan direkt till mobil-appen.

  Appen, som finns både för Android och iOs, kan identifiera och kartlägga diken och ger användaren möjlighet att redigera resultatet direkt i mobilen. Appen och systemet är främst avsett för skogsägare som inte använder GIS-programvara i sitt dagliga arbete.