{{getLangText('pollHeaderText')}}
X
 • Polski
 • English
 • Suomi
 • Latviešu valoda
 • Svenska
 • Русский
 • Lietuviškai
 • WAMBAF - Water Management in Baltic Forests


  Det övergripande målet med projektet WAMBAF är att minska utlakningen av näringsämnen och metylkvicksilver från skogsmark till vattendrag, sjöar och i slutänden Östersjön.

  Projektet är ett samarbete mellan flera av länderna kring Östersjön. Det startade i mars 2016 och pågår till februari 2019.

  Inom projektet utvecklas bland annat olika planeringsverktyg, som kan användas för att ta hänsyn till vatten i samband med skogsbruksåtgärder.

  Projektet omfattar följande ämnesområden:
  • Underhåll av diken,
  • Bäverdämmen,
  • Kantzoner utmed vatten,

  WAMBAF – Water Management in Baltic Forests

  Det övergripande målet med projektet WAMBAF är att minska utlakningen av näringsämnen och metylkvicksilver från skogsmark till vattendrag, sjöar och i slutänden Östersjön.

  Projektet är ett samarbete mellan flera av länderna kring Östersjön. Det startade i mars 2016 och pågår till februari 2019.

  Inom projektet utvecklas bland annat olika planeringsverktyg, som kan användas för att ta hänsyn till vatten i samband med skogsbruksåtgärder.

  Projektet omfattar följande ämnesområden:

  • Underhåll av diken,
  • Bäverdämmen,
  • Kantzoner utmed vatten,